Privacyverklaring Twentsche Horeca Opleider

Kijk hieronder voor de privacyverklaring van de Twentsche Horeca Opleider.

Vragen en/of opmerkingen?

Wij nemen jouw privacy erg serieus. Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw privacyrechten, neem dan contact met ons op via info@twentschehorecaopleider.nl