Wanneer mag ik examen doen?

Aan het begin van de opleiding vul je samen met een leermeester een persoonlijk werkplan in. Hierin wordt jouw ontwikkeling tijdens de opleiding bijgehouden. Als je een niveau 1 opleiding volgt mag je examen doen als je genoeg groei en ontwikkeling hebt laten zien tijdens de opleiding en de leermeesters vinden dat jij klaar bent voor het examen.

Volg je een niveau 2 opleiding krijg je in het begin van de opleiding ook een BPV-map waarin alle vaardigheden en technieken staan die je moet beheersen voordat je aan het examen deel kunt nemen. Tijdens de opleiding kun je deze samen met jouw leermeester afvinken wanneer je deze beheerst. Wanneer je alle onderdelen uit jouw BPV-map hebt afgevinkt en je genoeg groei en ontwikkeling hebt laten zien, mag je examen doen.

Krijg 50% van jouw opleidingskosten vergoed door IKBINDR/ Twents Fonds voor Vakmanschap

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Medewerker Fastservice

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Bedieningsassistent