Nederlands is niet mijn moedertaal, hoe wordt hiermee omgegaan?

Als je een andere moedertaal hebt dan Nederlands ben je zeker ook welkom bij de Twentsche Horeca Opleider.* Wij bieden leerlingen die geen Nederlands spreken de mogelijkheid om de opleiding te volgen door bijvoorbeeld het inschakelen van een tolk of Google Translate.

* Dit betreft maatwerk, waardoor de kosten van de opleiding mogelijk hoger worden.

Krijg 50% van jouw opleidingskosten vergoed door IKBINDR/ Twents Fonds voor Vakmanschap

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Medewerker Fastservice

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Bedieningsassistent