Krijg ik persoonlijke begeleiding tijdens de opleiding?

Ja, tijdens de opleiding krijg je persoonlijke begeleiding. Zo hebben wij kleine klassen van maximaal 10 studenten, zijn er korte lijnen tussen de docenten, leermeesters en stagebegeleiders en wordt er tijdens de opleiding telkens gekeken naar de beste vervolgstap voor jou. Hierdoor kunnen wij maatwerk bieden voor iedere student.

Krijg 50% van jouw opleidingskosten vergoed door IKBINDR/ Twents Fonds voor Vakmanschap

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Medewerker Fastservice

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Bedieningsassistent