Hoeveel dagen krijg ik les?

Je krijgt 1 dag per week theorieles, dit is op dinsdag. Daarnaast krijg je 1 ochtend per week SoVa-training, dit is op de woensdagochtend. Daarnaast loop, afhankelijk van jouw niveau, 1 of 3 dagen stage per week bij een SVH erkend leerbedrijf.

Krijg 50% van jouw opleidingskosten vergoed door IKBINDR/ Twents Fonds voor Vakmanschap

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Medewerker Fastservice

Nieuwe opleiding bij de Twentsche Horeca Opleider: Bedieningsassistent